Konya Haberci | Konya Haber Sitesi
HV
04 EKİM Çarşamba 20:00

Aile maalesef felakete doğru gidiyor

Prof. Dr. Orhan ÇEKER
Prof. Dr. Orhan ÇEKER
Giriş Tarihi : 16-09-2023 11:29

Ai̇le yapımız hiç iyi durumda değildir. Ailenin durumu toplumu doğrudan ve en etkili şekilde ilgilendirmektedir. Bu husus cümlenin malumudur. Konumumuz gereği olarak bize çok mesele sorulmaktadır. Halk karşı karşıya bulunduğu durumun İslâmî hükmünü sormaktadır. Bize gelen meselelerin en başında talak / boşanma meseleleri gelmektedir. Gelen sorulara bakılırsa aile alarm vermekte, uçuruma doğru gitmektedir. Ailenin bu durumu gelecek için çok ciddi endişe vericidir. Çeşitli kurumlarda danışma ve irşad faaliyetlerinin yapılması çare değil, ancak pansuman bir tedbir olabilir. Pansuman tedbirler malumdur ki köklü çözüm değildir. Bu meselenin köklü çözümünün yolu, ailenin üzerine oturduğu anlayışı sorgulamaktan geçer. Malesef ki ailemiz, batıda aileyi bitiren anlayış çizgisinde gitmektedir. Aile için çizgi değiştirmek yerine aynı çizgide inat edilmekte ve zaten problem sebebi olan çizgiden medet umulmakta, aynı yol üzerinde çare düşünülmektedir. Mantık ve muhakeme ile hiç ilgisi olmayan bu çizgi üzerinde beyhude uğraşılmaktadır. 
Boşanma istatistiklerine ibretle baktığımızda, boşanma oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu il ve bölgelere göz attığımızda görüyoruz ki kimi batı illerimizde boşanma oranı zirve yapmış, kimi doğu illerimizde ise en düşük seviyededir. Bir de eski tarihler ile yakın tarihler arasında mukayese yaptığımızda yakın tarihlerde boşanmanın daha fazla olduğunu görüyoruz. Ayrıca boşanmanın, kadim örfümȕzden uzaklaştıkça arttığını müşahede ediyoruz. Öyleyse meselenin çözümü konusunda boşanmanın az olduğu örf ve anlayışımız esas alınarak hal çareleri düşünülmelidir. Anlayış ve çizgi değişikliği yapmadan aile problemlerini çözmek kendi kendimizi oyalamak ve kandırmak olur. Çarenin yerli ve kadim örfümȕze kesin dönüş yapmada olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Mevcut gidişatı terk edip aile ile ilgili düzenleme yapılırken yerli ve kadim anlayışımıza behemehal dönmemiz zaruridir.
Yetkilileri aile konusunda uyarıyor ve hayır dua vesilesi ile mesrur ve mesud netice bekliyor, bir an önce tedbir alınmasını hatırlatıyoruz. Dua ve selam ile.

YORUMLAR