EKONOMİ
Giriş Tarihi : 18-05-2023 10:26   Güncelleme : 18-05-2023 12:27

Danıştay'dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti!

Ticaret Bakanlığı, yerli firmaların rekabetini sağlamak, küçük esnafı korumak için çıkarılan E-Ticaret Yönetmeliği'nin yürütmesini durduran Danıştay kararına itiraz etti. Bakanlık, "Lobilere geçit yok" diyor. AK Parti'nin küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e sunduğu "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tüm partilerin "evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmiş, ardından CHP Meclis'te evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak rant çetelerine boyun eğmişti.

Danıştay'dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti!

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına çıkarılan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin yürütmesini durduran Danıştay 10. Dairesi'nin kararına itiraz etti.

12 Mayıs'ta yapılan itirazın ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun itirazı karara bağlayacak mercii sıfatıyla kararını açıklamak için İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dosyanın gelişinden itibaren 7 gün süresi bulunuyor. Türkiye'de e-ticareti yeniden düzenleyen yasaya ilişkin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'in yürütmesini Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz günlerde durdurdu. Ticaret Bakanlığı'nın karara itiraz ettiği öğrenildi.

CHP DE DEVREDE

AK Parti'nin küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e sunduğu "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tüm partilerin "evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmiş, ardından CHP Meclis'te evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak rant çetelerine boyun eğmişti.

Ticaret Bakanlığı ise 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek kanunun uygulama usul ve esaslarını belirlemek adına sektörün nabzını da tutarak geniş kapsamlı bir yönetmelik çıkarmıştı. Bu kez de Danıştay lobilere boyun eğerek Ticaret Bakanlığı'nın esnaf ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumak, pazarda etkin rekabeti sağlamak, güvenilir, şeffaf ve adil bir piyasa yapısı oluşturmak için çıkarılan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

LOBİLERE GEÇİT VERİLMEYECEK

Anayasa Mahkemesi'nin, kanunun iptali talebiyle açılan davada halen esastan incelemesi devam ederken, Danıştay 10. Dairesi'nin kanun ile hemen hemen aynı hükümleri taşıyan yönetmeliğin yürütmesini seçimlere 3 iş günü kala durdurması bakanlığın ve sektörün tepkisini çekti. Bakanlık, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına itirazda bulunurken, Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Danıştay'ın seçimlere 3 iş günü kala yürütmenin durdurulması kararı vermesi manidar olarak değerlendirilebilir. Kanunen yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için iki şart bulunuyor, 'işlemin açıkça hukuka aykırı olması' ve 'telafisi imkânsız zarar'. Ancak Danıştay 10. Dairesi oybirliği ile bu kararı alırken bu hususlara ilişkin herhangi bir gerekçe sunmaktan imtina etmiş görünüyor. Ayrıca 'sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez' hükmü de dikkate alındığında kararın anlaşılamaz olduğu değerlendirilebilir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TALİMAT ALDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda CHP'nin AYM adımına ilişkin şunları söylemişti: "Elektronik ticaret mevzuatımızdaki en son düzenlemeler sayesinde, esnaf kesiminin bu devasa pazardan aldığı pay artıyor. Teklif Meclis'e geldiğinde methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışardan gelen talimatlarla iptali için düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmesini ise takdirinize bırakıyorum. Bir taraftan çıkacaksın teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin arkasından da kalkıp işi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceksin, bu nasıl bir şey? Dostlarınızı iyi tanıyın."

kaynak:sabah

EditörEditör