KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 30-12-2023 15:42

“Celaleddin Karatay Konferansları” Sürüyor

Karatay Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Celaleddin Karatay Konferansları” devam ediyor. Programa konuşmacı olarak katılan Dr. Öğretim Üyesi Rauf Kahraman Ürkmez, Celaleddin Karatay’ı dönemin sûfileriyle olan ilişkilerini ele aldı.

“Celaleddin Karatay Konferansları” Sürüyor

Selçuklu devletinde önemli görevlerde bulunan Celaleddin Karatay’ın hayatının ve dönemin
ayrıntılarıyla ele alındığı “Celaleddin Karatay Konferansları” sürüyor.
“CELALEDDİN KARATAY KONFERANSLARI” SÜRÜYOR
Karatay Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve
Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle
Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen konferanslar dizisinin
üçüncüsü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Rauf
Kahraman Ürkmez’in konuşmacı olarak katıldığı programla devam etti.
3. KONFERANSTA “CELALEDDİN KARATAY VE DÖNEMİN SÛFİLERİYLE
İLİŞKİLERİ” ELE ALINDI
“Celaleddin Karatay ve Dönemin Sûfileriyle İlişkileri” ana başlığıyla düzenlenen programda
konuşan Dr. Öğretim Üyesi Rauf Kahraman Ürkmez, Celaleddin Karatay’ı ve dönemin önemli
sûfileriyle olan ilişkileri ile söz konusu ilişkiler sonucunda oluşan durumu ayrıntılarıyla ele aldı.
CELALEDDİN KARATAY, ANADOLU’DA İLİM VE İRFANIN GELİŞMESİNE KATKI
SUNMUŞ BÜYÜK BİR DEVLET ADAMIDIR
Rauf Kahraman Ürkmez; Celaleddin Karatay, inşa ettirdiği ve vakıflarla desteklediği kültür
müesseseleriyle Anadolu’da ilim ve irfanın gelişmesini sağlayıp kalıcı eserler bırakmış büyük bir
devlet adamı olduğuna vurgu yaptı.
Ürkmez, sunumunda şunları kaydetti; “O dönemde büyük tasavvufi hareketler
bulunmaktadır. Moğol saldırılarıyla birlikte birçok alim, arif, fakih, hattat, mimar ve benzeri
nitelikleri taşıyan pek çok insan göç halkalarına eklemlenerek Anadolu’ya gelmiş; buradaki ilmi,
irfani, tasavvufi, edebi ve mimari gelişmelerin hız kazanmasını sağlamışlardır. Hatta Sufiler,
Moğol istilasına Cenab-ı Hakkın celali ve cemali tecellilerinin bir araya gelmesi şeklinde
bakarlar. Moğol müdahale ve baskılarının yoğun olarak yaşanan, sıkıntılı ve sancılı bir süreçte
devlete sahip çıkan, ülkede dirlik ve birliği sağlamak adına samimiyetle çalışan Celaleddin
Karatay, başarılı idareciliğinin yanı sıra dindarlığı, veli ve zahit kişiliği, ilme ve alime şuurlu bir
şekilde destek vermesi, cömertliğiyle de ön plana çıkmıştır. Birçok kaynak, Celaleddin Karatay’ı
veli yaratışlı, temiz karakterli, hayır ve hasenatları herkese ulaşmış bir şahsiyet olarak niteler.
Ahmet Eflaki’ye göre Celaleddin Karatay sık sık Hz. Mevlana’yı ziyaret eder ve kendisiyle büyük
bir dostluğu bulunmaktadır. Hz. Mevlana’dan etkilenen Karatay, Mevlevi müritlerine büyük
ihsanlarda da bulunmuştur.”
Celalettin Karatay Konferansları’nın 3’üncü programının ardından ayrıca; Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden Prof. Dr. Zuhal Türktaş ile

bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan “Dokuma Eserler Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.
Konferansa katılanlar, sergi ve eserler hakkında bilgi alarak sergiyi gezdiler.

EditörEditör