EKONOMİ
Giriş Tarihi : 10-12-2023 15:24

Rekabet İçin Daha Yüksek Verimlilik Şart

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından, sanayide enerji verimliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Verimli Buluşmalar toplantısının 14.sü Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Sanayici ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, verimlilik konusunun işletmelerin en önemli sorunlarından birisi olduğunun altını çizerek, “Avrupa’daki, Çin’deki, Hindistan’daki rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebilmek için daha verimli olmak zorundayız” dedi.

Rekabet İçin Daha Yüksek Verimlilik Şart

Toplantının açılışında konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) ve Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın Türk
sanayisine yön veren öncü şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Şehrin sanayileşme
hikayesinde Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin çok önemli bir rolü olduğunu aktaran
Kütükcü, KOS’un 31 milyon metrekare büyüklükle Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si
haline geldiğini, bölgede üretim yapan 728 fabrikada 55 bin kişiye istihdam
sağlandığını ifade etti. Kütükcü, “6. Kısım Genişleme alanımızda yatırımcılarımıza
tahsis ettiğimiz 223 parselin de üretime geçmesiyle birlikte, bölgemizdeki fabrika
sayımız bini, istihdamımız da inşallah 75 bini geçecek” dedi.
En büyük sorunlarımızdan biri verimlilik


Kütükcü, Konya’nın ve Türk sanayisinin çok önemli başarılara imza attığını, ancak bu
başarıların sürdürülebilir olması için işletmelerin verimlilik düzeylerinin mutlaka
artırılması gerektiğini vurguladı. Verimlilik konusunun sanayinin en önemli
sorunlarının başında geldiğinin altını çizen Kütükcü, “Maalesef enerji başta olmak
üzere, sermayede, üretimde, insan kaynağında verimlilik açıklarımız var. Bu verimlilik
açıklarından dolayı da Avrupa’daki, Çin’deki, Hindistan’daki rakiplerimizle aynı
şartlarda üretim yapamıyoruz. Özellikle dünyada yeşil ekonomiye geçiş sürecinin
başladığı bu dönemde, yeni fırsatları yakalayabilmemiz, küresel ticaret ağlarına daha
güçlü adapte olabilmemiz için her alanda verimlilik açıklarımızı kapatmak
zorundayız.”


Ülkemizde enerji verimliliğiyle ilgili önemli çalışmalar yapılıyor
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Dr. Oğuz Can ise, “Enerji verimliliği sadece elektrik
motorları, ısıtma, soğutma, basınçlı havayı verimli kullanımının yanı sıra kaynak
verimliliğini de içeriyor. Kaynak verimliliği dediğimiz zaman hammadde kullanımımız,
iş gücü, altyapılarımız, ürünümüze doğrudan veya dolaylı etki eden tüm
kaynaklarımız aklımıza geliyor. Bu çalışmaları daha döngüsel ve ergonomik
kullanmak gerekiyor. İşletmelerimizin hedef pazarlarında rekabetçi olabilmesi için
enerji verimliliği, karbon ve su ayak izi, ESG çevre, sosyal ve yönetişim etkililiği önem
arz etmektedir. Bu alanda ülke olarak önemli çalışmalar yapılıyor. Yenilenebilir enerji
ve İklim değişikliği ile mücadele uygulamaları ile şampiyon şehir Konya’mızda ve

Konya OSB’de yapılan yatırımları da gördüğümüzde enerji verimliliğine yönelik
önemli çalışmaları görebiliyoruz” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen moderatörlüğünde Sanayide Enerji Verimliliği ve Dijtial Dönüşüm paneline geçildi.Panelde MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca ‘Yeşil Ekonomiye Geçiş; Türkiye İçin Yeni Yol Haritası’, Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanlığıEnerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Grup Koordinatörü Burhan Güldibi ‘Sanayide Enerji Verimliliği Destekleri’, Metal Sanayicileri Sendikası MEXT Teknoloji Merkezi Sürdürülebilirlik Yöneticisi Yusuf Tarhan ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’, TAKEEP Dijital Teknoloji ve Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Hakkı Tayfur da ‘Karbon Ayak İzi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına Geçiş’ konularında sunumlarını yaptı.Panel soru ve cevaplar ile devam etti.

EditörEditör