GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-02-2024 16:20

Konya Derebucak Barajı ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlayacak

6,55 megavat kurulu güce sahip, Derebucak Barajı iletim hattı üzerinde ve Derebucak İlçesi Akçabelen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tesis ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlayacak.

Konya Derebucak Barajı ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlayacak

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Hidroelektrik Enerji her ülke için kalkınma, refah, istikrar ve hayat kalitesi anlamına gelmektedir. Enerjinin yerinde, zamanında ve makul fiyatlarla temin edilmesi kalkınma için vazgeçilmezdir.

Ülkelerin gelişmişlik durumu sürdürülebilir enerji kaynaklarının varlığı ile değer kazanmaktadır. Sürdürülebilir enerji, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan kaynakları tehlikeye atmadan bugünün ihtiyacını karşılayabilmektir. Ülkemiz ekonomisinin son yıllarda önemli bir gelişme göstermesine paralel olarak elektrik enerjisi tüketiminin de arttığı görülmektedir. Bununla birlikte enerji ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bulunan aynı anda pek çok sektörle bağlantılı bir konudur. Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınma, kalkınmanın en önemli ayağının üretim, üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir.

Akça Hes’te Çalışmalar Tamamlandı

Bu kapsamda Akça HES’te çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “6,55 megavat kurulu güce sahip, Derebucak Barajı iletim hattı üzerinde ve Derebucak İlçesi Akçabelen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tesiste çalışmaların tamamlandığını belirterek söz konusu tesisin yaklaşık 5 bin 200 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanarak Milli Ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtmiştir.

Ülke Ekonomisine Yıllık 33 Milyon TL Katkı

Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Akça HES’in“2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 70 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınma, kalkınmanın en önemli ayağının üretim, üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir.” dedi.

Kaynak bbnhaber 

EditörEditör