GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-02-2024 09:16   Güncelleme : 27-02-2024 23:31

Hükümet kentsel dönüşümde depreme karşı dirençli şehirler kuracak!

Hükümet kentsel dönüşüm seferberliği stratejisini geliştirdi. Dirençli Şehirler adı verilen yeni strateji kapsamında depremin yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle artış gösteren sel, su stresi, tarımsal kuraklık gibi afet ve etkilere karşı da kırılganlık azaltılacak.

Hükümet kentsel dönüşümde depreme karşı dirençli şehirler kuracak!

Dünyada yaşanan iklim krizi yeni afetleri de beraberinde getiriyor. Son yıllarda iklim krizinin de etkisiyle üst üste yaşanan seller, toprak kaymaları, yer altı sularında çekilmelerden kaynaklı yer göçmeleri gibi afetler ve Türkiye'nin en büyük gerçeği olan deprem artık yaşam alanlarının yeniden şekillenmesini zorunlu kılıyor.
Bu kapsamda yerel yönetimler için yeni bir strateji geliştiren hükümet, "Dirençli Şehirler" projesini açıkladı. "Kentsel Dönüşüm Seferberliği" stratejisinin daha da geliştirildiği Dirençli Şehirler projesinde, sosyal ihtiyaçlara uygun, sürdürülebilir şehirleşme modeli ile afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacak.
Vatandaşların mutluluğunu en üst düzeye çıkarmak ve toplumsal refahı artırmak amacıyla şehirler daha dirençli ve güvenli hale getirilecek. Dirençli şehirlerin inşası için "Yerelde Yeni Yaşam" projesiyle daha yaşanabilir ve müreffeh şehirler inşa edilecek. Ayrıca projenin bütünleyicisi olan "Kentsel Risk Kalkanı Modeli" ile koruma ve riskleri önlemeye yönelik faaliyetler de hayata geçirilecek.
VERİYE DAYALI YÖNETİM
Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm seferberliğiyle birlikte projeler hızlandırılacak ve yaygınlaştırılacak. Bütüncül bir anlayışla farklı meslek disiplinlerinden uzmanlar ve vatandaşların katkıları alınarak yeni yaşam alanları ortak akılla yeniden inşa edilecek.
Depremin yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle artış gösteren sel, su stresi, tarımsal kuraklık gibi afetlere karşı da kırılganlık azaltılacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri eliyle mekansal analiz altyapısını geliştirerek afetlere dirençli şehirler noktasında veriye dayalı yönetim anlayışı güçlendirilecek.
Bu kapsamda kurulan "Yerelbilgi" sistemiyle afet veya çeşitli kriz anlarında ihtiyaç duyulan koordinasyon sağlandı. Bu sayede doğru, güvenilir ve güncel veri üzerinden nitelikli değerlendirmeler yapılmasına imkân sunulacak.
YAĞMUR SUYU TOPLAMA ALANI
Hükümet, Yerelbilgi sistemini, bin 391 belediye, 187 mahalli idare birliği, 33 belediye bağlı idaresinin istatistiki her türlü verisini toplamaya yarayan ve bunu anlık olarak raporlayabilen bir sistem haline getirdi.
Yeni yaşam alanlarında yapıların mühendislik teknikleri açısından dayanıklılığını artıracak, yeni yapıları yeşil alan varlıkları, yüksek hareketliliği temin edecek açıklıklar, yaya aksları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı yapılarla tahkim edilecek.
Etkin su yönetimi için dönüşen veya yeni oluşturulan yaşam alanları yağmur suyu toplama noktaları gibi unsurlarla donatılacak.
YENİ TOKİ EVLERİ YAPILACAK
TOKİ yapılarının tamamının depremde can güvenliğini sağlamış olması bu yapıların güvenilirliğini tescilledi.
Önümüzdeki dönem yine başta TOKİ Başkanlığı olma üzere yerel yönetimlerle yeni binaları zemin etüdü yapılmış, sıvılaşma riski bulunmayan alanlarda, fay hatlarına uzak bölgelerde, yatay ve yöresel mimariye uygun, şehrin hafızasını taşıyan alanlarda inşa edilecek.
Bu yapıların sadece deprem değil, her türlü afet karşısındaki dayanıklılığını azami ölçüde artırılacak. Belediyelerin afet risk azaltma çalışmaları için kaynakları güçlendirilecek.
AFETE HAZIRLIK SAHASI OLUŞTURULACAK
Tehlike ve acil durum sırasında vatandaşların bir araya gelmesini sağlayan güvenli toplanma alanları, muhtemel afet sahalarına yakınlık ve ulaşılabilirlik kriterleri bakımından en üst seviyede hazırlıklı olacak şekilde tasarlanacak.
Toplama alanlarının geniş açıklıklar olması, ulaşım alternatifleri bakımından çeşitlendirilmesi ve altyapılarının özel olarak hazırlanması konusunda çalışmalar artacak.
SAĞLIKLI ŞEHİR EKOSİSTEMİ
Şehirlerin yalnızca afetlere karşı değil, her türlü krize karşı daha dirençli hale gelmesi için sağlıklı şehir ekosistemleri yaygınlaştırılacak.
Su kaynaklarının etkin kullanıldığı entegre akıllı su yönetim sistemleri tüm şehirlerde uygulanabilir hale getirilecek. Yatay mimari ilkesi çerçevesinde kurulacak yeni şehirlerde, sosyal hayatın ve ailelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, mahalle ruhunu yeniden canlandıran, güvenli kamusal alan ve sürdürülebilir yeşil alanların planlandığı özgün bir mimari anlayışı hakim kılınacak.

Kaynak Sabah 

EditörEditör