EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-08-2023 12:35   Güncelleme : 26-08-2023 12:40

BDDK’dan yeni konut kredisi kararı!Ev almak isteyenler dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. BDDK, ikinci konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtlaması getirdi.

BDDK’dan yeni konut kredisi kararı!Ev almak isteyenler dikkat

16px;">Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre ilk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak, ikinci ve sonrası alımda ise tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek. Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.

Finansal istikrar güçlendiriliyor, makro ihtiyati tedbirler birer birer alınmaya devam ediliyor. Yeni adım konut kredilerine yönelik oldu. İkinci evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi. Artık ikinci evini almak isteyenlerin, daha fazla peşinatı olması gerekecek.

İLK KONUT ALIMLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. İlk evini alanlar için ise kredi kısıtı uygulanmayacak. Karar kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5'ine kredi verilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olacak.

İkinci ev alımında tercihini ikinci el konutlardan yana kullanan kişiler için de oranlar düşürüldü. Buna göre, 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22,5'ine kadar kredi alabilecek. 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise yüzde 17,5'ine kredi alınabilecek.

İSTİSNALAR SÖZ KONUSU

Köylerdeki ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki konutların dikkate alınmamasına, ilgili il özel idarelerinden ve ilgili belediyelerden sahip olunan konutun söz konusu yerler ile aynı niteliğe sahip yerlerde olduğuna ilişkin resmi yazı alınması durumunda bu konutların da aynı kapsamda değerlendirilmesine ve birden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına karar verildi.

BANKALARA YÖNELİK DÜZENLEME DE YAPILDI

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin risk ağırlıklarının; Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde yüz elli olarak uygulanmasına, İçsel Değerlendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda, Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu kredilere uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde yüz elli risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak artırılması şeklinde uygulanmasına,bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, Bahse konu yüksek risk ağırlıklarının işbu Kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına karar verildi.

kaynak:sabah

EditörEditör