GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-09-2023 13:38

Konya’da jeolojik alanlara jeoparklar yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, UNESCO ile işbirliği içerisinde Konya’daki jeolojik alanlara jeopark kuracak

Konya’da jeolojik alanlara jeoparklar yapılacak

Konya’nın tanıtımı ve turizm gelirlerini arttırmak adına yürütülen çalışmalara yenisi ekleniyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'daki jeolojik miras niteliğindeki Meke, Çıralı ve Meyil gölleri başta olmak üzere jeolojik alanların UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na kazandırma çalışmalarına hız verdi. Önümüzdeki günlerde UNESCO ile yapılacak çalışmaların ardından Konya’nın da jeoparkları olacak.
Jeopark, uluslararası öneme sahip farklı veya aynı türden jeolojik miras örneklerinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmış, özel doğa koruma bölgeleri olarak adlandırılıyor.
Yerkabuğunun oluşumunu açıklayan unsurlar, bilinen bir olayın temsilcileri, ender görülen veya fazlaca büyük olan oluşumlar, jeolojik miras olarak tanımlanıyor. Fosil yatakları, mineral topluluğu, tektonik yapı, ilginç yer şekilleri, kayaçlar, maden yatakları jeolojik mirasa örnek alanlar olarak öne çıkmakta.
İklim değişikliği bilgilerinin de saklandığı yerler olan Jeoparklar, jeolojik ve doğal güzelliklerin korunup, gelecek nesillere aktarıldığı, bu alanlara yapılan jeoturizm ile yerkürenin geçmişinin öğrenildiği alanlar olarak biliniyor.
Konya’daki jeolojik alanlarda jeopark kurulması ve yönetilmesi için Konya Büyükşehir Belediye ile Unesco birimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri, yerel yönetimler ve gerekli olan hallerde diğer resmi kurum ve kuruluşlar arasında birlikte veya ayrı ayrı protokoller yapılacak

EditörEditör